Nieuwbouw van Udea distubutiecentrum Veghel in opdracht van Kim Nederland